Zoeken

  zoek
Deze website wordt ondersteund door: U VVN
Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: ZonMW

Griepprik en de Hepatitis B prik: vergelijkbaar?

printen

Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat het patiëntenbelang wellicht zwaarder zou moeten wegen dan de persoonlijke argumenten van het personeel tegen de griepvaccinatie. Men zou kunnen overwegen, zo stelt een groep ethici, om de griepprik verplicht te stellen onder gezondheidswerkers. Dit is nu al het geval bij de Hepatitis B vaccinatie. De volgende overwegingen en uitgangspunten om de griepprik verplicht te stellen onder gezondheidszorgpersoneel spelen daarbij een rol: een gezondheidszorgmedewerker die niet is gevaccineerd kan geïnfecteerd raken met influenza en vormt daardoor een besmettingsrisico voor patiënten. Ter bescherming van de patiënt is een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad onder deze werknemers gewenst. Om de veiligheid van de patiënt te garanderen, zou van elke medewerker die risicohandelingen verricht de influenzavaccinatiestatus moeten worden vastgelegd. Het zich niet laten vaccineren tegen influenza door een gezondheidsmedewerker die risicohandelingen uitvoert, is terug te voeren op ofwel verwijtbare nalatigheid, of op te eerbiedigen medische, religieuze of andere bezwaren, waarbij de medewerker zijn of haar visie stelt boven het risico de patiënt te besmetten.