Zoeken

  zoek
Deze website wordt ondersteund door: U VVN
Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: ZonMW

Preventieve handelingen: hoe veel en hoe vaak?

printen

Elke zorgverlener verricht per dag tientallen handelingen om een patiënt niet te schaden. Voorbeelden hiervan zijn het handen wassen en desinfecteren, het gebruik van naaldencontainers en er voor zorgen dat patiënten niet uit bed vallen. Al deze handelingen zijn dagelijkse routine om de patiënt te beschermen en vallen onder de Kwaliteitswet Zorginstellingen. De eenmalige vaccinatie tegen de seizoensgriep is dan relatief een kleine ingreep met een groot en langdurig effect (namelijk gedurende het hele griepseizoen). De griepprik: een bewuste keuze!