Zoeken

  zoek
Deze website wordt ondersteund door: U VVN
Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: ZonMW

Wordt de seizoensprik geaccepteerd?

printen

In tegenstelling tot veel landen om ons heen als ook de Verenigde Staten en Canada is de acceptatie van de griepprik bij risicopatiënten in Nederland zeer hoog. Bij 60-plussers, bijvoorbeeld, is meer dan 80% ieder jaar gevaccineerd tegen de griep. Bij jongere risicopatiënten, zoals astmapatienten, is dit percentage lager, maar nog altijd 50% of hoger. Dat deze groepen vinden dat de prik er gewoon bij hoort, komt door de afgewogen informatie die de beroepsgroep van huisartsen sinds de introductie van de griepvaccinatiecampagne in 1995 heeft verzorgd aan hun patiënten. Uit recent onderzoek blijkt ook dat de prik bij ouderen duidelijk succes heeft geboekt: ten opzichte van de periode voor de campagne is 20% van de sterfte door influenza voorkomen na de campagne. Dit is in lijn met een grootschalig experiment dat is uitgevoerd in het begin van de jaren negentig door de Universiteit Maastricht. Hieruit bleek dat de ouderen die een nepprik kregen een 50% hogere kans hadden om een echte influenza-infectie te krijgen dan degenen die de griepprik kregen.

De acceptatie onder Nederlandse gezondheidszorgwerkers is tot op heden teleurstellend laag. Onderzoek van het UMC Utrecht in verpleeghuizen laat zien dat meer dan 90% van de patiënten de griepprik accepteert, maar slechts 10 tot 15% van het personeel. Uit een tussenevaluatie van het UMC Groningen en de afdeling FarmacoEpidemiologie van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat alle UMCs een groot deel van hun werknemers hebben overtuigd van het belang van de griepprik tijdens de pandemie. In 2009 nam 75% van de gezondheidswerkers van klinische afdelingen de pandemische prik. De zorgverleners hebben hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie gegeven aan hun patiënten. Helaas zien wij dat de vaccinatiegraad onder gezondheidszorgwerkers na de pandemie weer is teruggelopen, ook al ondersteunen de wetenschappelijke feiten het belang van deze vaccinatie. Nu het jaarlijks nog maar één prikje is, wordt het nog makkelijker om de kwaliteitszorg op hoog niveau te houden. De griepprik hoort er gewoon bij!