Zoeken

  zoek
Deze website wordt ondersteund door: U VVN
Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: ZonMW

Wie beveelt in Nederland de griepprik aan?

printen

In 2007 heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht waarin de indicatie voor de griepvaccinatie is herzien. 

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk orgaan dat de overheid adviseert over gezondheidsvraagstukken. Voor ieder vraagstuk wordt een aparte deskundigheidscommissie samengesteld van wetenschappers, praktijkmensen en beleidsmakers. Zo ook voor het advies over de griepprik. Eventuele belangenverstrengeling vanuit de industrie wordt voor elk commissielid nagegaan. Als er mogelijk belangenverstrengeling kan zijn, wordt dit in alle openheid meegedeeld aan alle leden van de adviesraad. Er zijn duidelijke procedures ontwikkeld om de onafhankelijkheid van het advies te waarborgen.