Zoeken

  zoek
Deze website wordt ondersteund door: U VVN
Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: ZonMW

Wat is griep?

printen

De informatie die u hier vindt gaat alleen over de ‘echte’ griep, namelijk influenza. Influenza is een virusinfectie van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door een influenzavirus. Twee typen influenzavirussen kunnen vooral ziekte veroorzaken: influenza A en B. Vooral het A type zorgt voor ernstige ziekte. De Nieuwe Influenza, ook wel Mexicaanse griep genoemd, was ook zo'n influenza A type (H1N1). Bij de helft van de besmettingen met het virus verloopt de griep asymptomatisch; je merkt hier nauwelijks iets van, maar je kunt wel anderen besmetten. Door vaccinatie is de kans op het doorgeven van het virus wel verminderd en hebben anderen dus minder de kans om ziek te worden. Bij de andere helft van de besmette gevallen begint de griep vrij plotseling met koorts die snel kan oplopen tot boven de 39 graden. Door besmetting met een influenzavirus kan het slijmvlies van de luchtwegen ontstoken raken. Hierdoor kan, afhankelijk van de plaats van ontsteking, keelpijn, voorhoofdsholteontsteking en in zeldzame gevallen longontsteking ontstaan. Ook hoofdpijn, moeheid en koude rillingen kunnen optreden. De verschijnselen duren gemiddeld enkele dagen tot een week, waarna je nog een tijd moe kunt zijn en bijvoorbeeld niet naar het werk gaat. In het UMC Groningen is berekend dat de ziekteverzuimduur in de griepperiode gemiddeld 10 dagen bedraagt. Hoewel de griep voor gezonde werknemers relatief onschuldig is, kan de overdracht voor kwetsbare patiëntgroepen gevaarlijk zijn. Ouderen en patiënten met een chronische aandoening hebben meer kans op een gecompliceerd beloop. Een groot deel van de patiëmten is kwetsbaar tijdens een acute fase in het ziekenhuis; dit verhoogt de kans op complicaties na influenza-infectie. In het UMC Utrecht is gevonden dat een groot deel van deze risicopatiënten niet is gevaccineerd.

klik hier voor meer informatie